naar de kern

Academy TI helpt je om de kern van het vraagstuk te ontdekken.

>> Heb jij soms het gevoel dat er in jouw organisatie om de hete brei wordt heengedraaid? Dat je niet met de kern van de zaak bezig bent? Dat de juiste oplossing voor het grijpen ligt maar dat je hem toch niet weet te pakken?

Mensen maken talloze denkfouten. Dat gebeurt automatisch en onbewust. In onze evolutionaire geschiedenis van direct gevaar en snel kunnen handelen was dit automatisme van levensbelang. Maar in ons tijdperk van relatieve veiligheid en rijkdom werkt het vaak juist averechts en missen wij belangrijke kansen.

Wij kampen met tunnelvisie, confirmationbias, redeneerfouten, binair denken, cognitieve dissonantie, oogkleppen, blokkades etc.. Daardoor blijven we maar al te vaak en te lang steken in herhaling van zetten, conflicten en onbegrip van onszelf en van onze omgeving.

Hoe verlos je jezelf uit die bubbel van automatisch handelen en denken? Door een eenvoudige aanpassing in onze werkwijze kunnen we al snel hele grote stappen maken. Het instrument daarvoor is beeldtaal.

Je leert de essentie van een probleem te pakken door het maken van tekeningen. Het samenvatten in beelden is een benadering die zich zeer goed leent om ingewikkelde zaken inzichtelijk te maken.

Je leert opvallende, heldere en inzichtelijke getekende visualisaties te maken die beter worden begrepen en onthouden.