meer actie

Academy TI versterkt Doe-activiteiten en een op actie gerichte bedrijfscultuur.

>> Door beeldtaal onderdeel te maken van het werkproces worden medewerkers op een intuïtieve manier gestimuleerd om meer resultaatgericht te gaan werken. Met als resultaat meer klanten, betere klantrelaties, meer en grotere opdrachten; kortom meer omzet.Academy TI coachte 5 salesmanagers van een start-up naar een meer outgoing en klantgerichte werkwijze. Ze leerden basis technieken voor visuele verslaglegging en visuele dialoog.

Deze skills werden niet alleen ingezet voor het versoepelen van het interne overleg maar ook tijdens meetings met prospects.

Klant ‘Het betrof een nieuw product voor een medische markt waarin veel evangelical sales was vereist. Door luisterend te tekenen konden we de echte klantvraag veel beter destilleren uit onze gesprekken met de eindgebruikers. Die reageerden zeer positief op onze open en communicatieve manier van werken. Bovendien bleken de schetsen een zeer goede basis om uit te werken tot marketingmateriaal.’

Commerciele teams worden gefaciliteerd om hun commerciele talent optimaal in te zetten.