effectievere teams

Academy TI  maakt teams hot met beeldtaal.

>> Door nadrukkelijk het resultaat als uitgangspunt te nemen en daaromheen een adequate gedeelde beeldtaal te ontwikkelen wordt grotere participatie en meer draagvlak bereikt. Met de uitkomst dat teams effectiever bijdragen aan de concrete doelstellingen van de organisatie.

Academy TI  verzorgde een beeldtaalprogramma voor twee partijen die samenwerkten in een gebiedsontwikkelingsproject. De 18 deelnemers leerden schematiseren met beelden en  werken met digitale tekentools. Vervolgens werden de geleerde skills gebruikt om het projectplan gezamenlijk door te lichten en te bespreken. Door de aanpak met TI werden principiële problemen en inconsequente onderdelen in het plan zichtbaar.

Klant: ‘Doordat we het verhaal in beeld brachten ontdekten we hiaten in het planontwerp die we op basis van de tekst niet hadden opgemerkt. We gaan terug naar de ontwerptafel en we weten nu welke verbeterslag nodig is.’

Onze aanpak helpt teams om de kern van het probleem zichtbaar te maken en om daar vervolgens gericht actie op te ondernemen.