betere interne communicatie

Academy TI vergroot je slagkracht in een complexe en continue veranderende omgeving.

Elke manager loopt er tegenaan dat hij of zij maar ten dele begrepen wordt en zijn medewerkers collega’s maar ten dele begrijpt. Door beeldtaal onderdeel te maken van het werkproces ontstaat een verhaal of een boodschap waarin zowel manager als medewerker zich gehoord en begrepen voelen.

Door de samenwerking tussen verschillende partijen te ondersteunen met beeldtaal worden beheer en controle overzichtelijk.