betere interne communicatie

Academy TI helpt om je slagkracht in een complexe en continue veranderende omgeving te vergroten.

Door de samenwerking met veel verschillende partijen te ondersteunen met beeldtaal worden beheer en controle overzichtelijk.

Elke manager loopt er tegenaan dat hij of zij maar ten dele begrepen wordt en zijn medewerkers collega’s maar ten dele begrijpt. Door TI onderdeel te maken van het werkproces ontstaat een verhaal of een boodschap waarin zowel manager als medewerker zich gehoord en begrepen voelen.