betere informatieuitwisseling

Academy TI helpt om adequate informatie uitwisseling onderdeel te maken van de manier van werken.

>>  Door teams te coachen op het ontwikkelen en gebruiken van een gezamelijke beeldtaal. Met als resultaat dat informatie en focus op de organisatiedoelen beter beklijft.

Academy TI verzorgde bij een fusiegemeente twee trainingen voor zo’n 25 ambtenaren. Ze leerden om zelf infographics te maken en zelf het verhaal met beelden samen te vatten.

Vervolgens konden zij deze nieuwe skills zelf toepassen op een lastige en onsexy case: het verduidelijken van de complexe samenwerking tussen de gefuseerde ambtelijke organisatie, alle gelieerde dienstverlenende instellingen en de bestuurlijke rollen.

Klant: ‘Dankzij de heldere beelden ging de discussie over de goede onderwerpen en de burgemeester dankte ons voor het heldere verhaal.’

Saillant detail: de docent/trainer had voorkeur voor zijn professionele infographics. De ambtenaren hielden vast aan hun eigen ‘amateuristische’ beelden waarmee ze veel beter uit de voeten konden en met groot succes.

Het gaat in onze aanpak niet om de professionele eindresultaten maar om de bruikbaarheid in het eigen proces.