Visual Tools for Dialogue

In deze masterclass leer je visuele technieken die organisaties helpen bij het verkrijgen van overzicht van complexe situaties en het komen tot creatieve oplossingen van problemen.

Visual Tools for Dialogue is ontwikkeld om dialoog rond veranderingen te faciliteren, en om ingewikkelde vraagstukken te leren begrijpen. Via creatieve spelvormen maken deelnemers een overzichtstekening waarin ‘de verandering’ of ‘het vraagstuk’ van een team of organisatie centraal staat: een zogenaamde Praatplaat. Meerdere van deze praatplaten worden gebruikt om verschillende perspectieven aan een dialoog te geven.

De structuur waarin dialoog wordt gehouden, bepaalt in sterke mate de onderwerpen die aan bod komen in een gesprek. Door verschillende structuren te gebruiken in een dialoog, krijg je een beter inzicht in het gehele onderwerp.

Tijdens deze masterclass worden visuele technieken doorgenomen en vaardigheden geoefend waarmee je op een doeltreffende manier een serie “praatplaten” kunt maken

Inschrijven en meer informatie: stuur een e-mail naar info@academyfortextandimage.com o.v.v. Visual Tools for Dialogue