Anders kijken meer zien

De wereld biedt een overweldigende en steeds sneller groeiende hoeveelheid aan zintuigelijke input.

We versimpelen en begrijpen onze wereld door dingen te groeperen via hiërarchische classificaties (partonomie en taxonomie). We maken categorieën van soorten, delen en gebeurtenissen in ons denken.

We benadrukken de informatie die leidt tot gevolgtrekkingen en laten irrelevante en afleidende informatie weg. Zo ontwikkelen we een stelsel van duidingen die binnen een context een betekenis hebben: mentale modellen.

Taal alleen is niet genoeg

Mentale modellen hebben twee saillante kenmerken.
Wij vormen mentale modellen op basis van wat waar is en niet op wat fout is: we falsifiëren niet, maar we zoeken naar bevestiging. Bovendien zijn we geneigd om te focussen op één model en één aanpak ipv meerdere modellen.

Zo sluipen er ongemerkt fouten in onze redeneringen. Voorbeelden van dergelijke redeneerfouten zijn confirmationbias, tunnelvisie, foute conclusies, irrationele beslissingen.

Beeldtaal

Door gebruik te maken van twee modellen, namelijk beeld én taal, realiseren we een realitycheck die ons helpt om onze redeneerfouten op te sporen en te zichtbaar te maken.

Je ziet meer als je de wisselwerking tussen beeld en taal actief toepast.
Academy TI helpt je op weg met de methode TI.