Model TextImage TI

Beeld en taal hebben zich in een lange ontwikkelinggeschiedenis uit ons handelen ontwikkeld. Om te communiceren, om te informeren, om te denken.

Wat was er eerder, taal of beeld? Er zijn vele rotstekeningen als eerste registraties en het schrift is van veel later. Er wordt aangenomen dat communiceren met betekenisvolle klanken al veel eerder werd toegepast.

Nu is taal dominant en er is heel veel beeldmateriaal dat voornamelijk illustratief wordt ingezet, als ondersteuning van de taal. Er zijn echter ook domeinen waar taal en beeld gelijk optrekken en interacteren.

De rijkdom aan mogelijkheden van de combinatie van taal en beeld=beeldtaal is enorm. Diagrammen, schetsen, modellen, visualisaties, ik-teken-het-even, e.d. vormen een enorm krachtig cognitief en emotief gereedschap. Van onschatbare waarde.

Moeilijk om toe te passen? Nee, maar je moet het wel even leren. Duur? Nee, want je hebt het al in huis, maar ongebruikt. Het mooie is, zodra je het ook maar een beetje kunt blijf je het toepassen, en wordt je er steeds beter in. Toepasbaar op de individuele medewerker en voor de organisatie als geheel. Er gaat een spreekwoordelijke wereld open die zo lang verborgen is gebleven.

De Academy for Text and Image ATI heeft een beeldtaal methodiek voor effectieve communicatie en informatie-uitwisseling ontwikkeld.

De grondslag van alle cursussen, trainingen, workshops is het model TextImage TI  praktische beeldtaal in organisaties. De methodiek is gebaseerd op de drie universele principes van beeldtaal: organiseren, innoveren, transformeren.