Model TI: praktische beeldtaal voor organisaties

De Academy TI heeft een beeldtaal methodiek voor effectieve communicatie en informatie-uitwisseling voor organisaties ontwikkeld.

De grondslag van alle cursussen en trainingen is het model TI praktische beeldtaal voor organisaties. De methodiek is gebaseerd op de drie kernprincipes van beeldtaal:
Organiseren, Innoveren en Transformeren.

Academy TI leert je de praktische technieken en vaardigheden om deze drie beeldtaalprincipes optimaal te laten werken voor je organisatiedoelen.

TI methode

Het werken met beeldtaal is eenvoudig te leren en de mogelijkheden zijn onbegrensd.

Om het individuele gebruik van beeldtaal te verbeteren heb je enkele basisvaardigheden nodig. Dat is vooral een kwestie van doen, durven en oefenen met de basistechnieken. Deze elementaire beeldtaal is direct toepasbaar in je eigen werkproces of in samenwerking met anderen.

Academy TI biedt trainingen aan in de hele range van beeldtaal, van basis tot verdieping, van praktisch tot theoretisch.

Training methodiek

Bij het communiceren en uitwisselen van kennis en informatie met beeldtaal zijn vier verschillende vormen te onderscheiden. Het zijn vormen waar een aantal sociaal-psychiologische processen plaatsvinden en waar ook een aantal vaardigheden aan verbonden worden. De processen en vaardigheden zijn onderdeel van de trainingen. De grondslag is het modelTI en de sociaal-psychologische processen.

I Basisvaardigheden

Dit is vooral een proces op individueel psychologisch niveau. Het individu neemt dingen waar in zijn omgeving en combineert deze met al bestaande beelden (kennis). Het nieuwe idee moet vertaald worden naar beeldtaal om ermee te communiceren. Het vertalen van gedachten en beelden in het hoofd naar expressie in beeldtaal kan individueel en in dialoog.

(in of over, naast illustratie)

Processen: Ervaren, scannen, internaliseren, waarnemen, conceptueel denken, mentale modellen, metaforen, externaliseren.

Vaardigheden: Durven, losmaken, loslaten, ordenen, tekenen, kaderen, schakelen, anders kijken.

Bijvoorbeeld: Hoe onze hersenen aan de haal kunnen gaan met willekeurige patronen op een willekeurige stoeptegel illustreren deze tekeningen. Een paar voorbeelden van pareidolia. Dat is een kracht die je voor je kunt laten werken, juist in een organisatiesetting. In het onderdeel anders kijken leer je sneller schakelen tussen deze patronen. Dit helpt je om van een afstand naar je werk te kijken en oog te krijgen voor verbeterpunten en andere invalshoeken.

Quote ” Deelnemers leren hun uitdrukkingsvermogen te ontsluiten. Jeanneke brengt je spelenderwijs in contact met je emotionele wereld. Door middel van beeld- en tekentaal leg je de verbinding met je gevoelens. Zonder je erin te verliezen. Mogelijkheden en grenzen komen in beeld en worden besproken. Opdat je ermee kunt gaan spelen, keuzes kunt maken. Hoe? Door ernaar te kijken en ermee te gaan werken. Dat brengt altijd onverwachte uitkomsten. Je ontwikkelt je vermogen om ongebruikelijke verbanden te leggen en nieuwe mogelijkheden aan je communicatie- en presentatierepertoire toe te voegen. Toe te passen in je werk en privé. Kortom, nieuwe dimensies en opties.

II Organiseren met Beeldtaal

In dit psycho-sociale proces wordt met behulp van beeldtaal in groepen samengewerkt om nieuwe inzichten over de organisatie, product of dienstverlening te ontwikkelen.

(in of over, naast illustratie)

Processen: Gezamelijke taal, gedeeld begrip, luisteren, kijken, conceptualiseren.
Vaardigheden: Versimpelen, ordenen, structureren, classificeren, storytelling.

Bijvoorbeeld: Met beeldtaal kun je maximale interactie bewerkstelligen in een groep of met het publiek. Geen vooringenomen posities van de deelnemers, geen impliciete en expliciete beperkingen. Wel los gestructureerde fluctuaties waardoor je ook met een lekenpubliek over complexe onderwerpen op een boeiende wijze in gesprek kunt gaan.

Quote: “We leerden snelle manieren om zelf infographics te maken en zelf het verhaal met beelden samen te vatten. Vervolgens konden wij deze nieuwe skills zelf toepassen op een lastige en onsexy case: het verduidelijken van de complexe samenwerking tussen de gefuseerde ambtelijke organisatie, alle gelieerde dienstverlenende instellingen en de bestuurlijke rollen. Dankzij de heldere beelden ging de discussie over de goede onderwerpen en de burgemeester dankte ons voor het heldere verhaal.

III Innovatie met Beeldtaal

In deze vorm spelen de zelfde processen als bij II. Echter de omgeving is onoverzichtelijker , ruimer gedefinieerd, complex en chaotisch. Het proces van waarnemen en scannen vereist een flexibele (vrije) houding in de trainingen. Het is ook een iterratief proces van ordenen en roterende benadering.

Processen: Scannen, combineren, externaliseren. (maar dan met een niet normale invalshoek), Gezamelijke taal, gedeeld begrip, gemeenschappelijke verbeteren, luisteren, creatief, meer ideen van medewerkers,

Vaardigheden: Waarnemen, conceptueel denken, verwerpen,

Bijvoorbeeld: Zoals voor alle, in ieder geval bijna alle activiteiten geldt, zijn er regels nodig. Ook communiceren heeft regels nodig. Die conditie is/kan tegelijkertijd een restrictie zijn. Een onoplosbare contradictie. We zullen ermee moet leren omgaan. Of zou je ermee moeten spelen, juist de beperking opzoeken?

Daarbij aansluitend, je kunt aan de kenmerken van een regelsysteem ook de vraag koppelen of je met een systeem van regels nieuwe betekenissen kunt genereren.

Quote: “In de beeldtaaltraining ervaar je hoe je juist binnen eenvoudige kaders en met een buitengewoon basale aanpak zoveel mogelijk vrijheidsgraden kunt scheppen. Bijvoorbeeld door te tekenen met lucifers. Iedereen heeft daarin een andere aanpak en het laat direct zien hoe eenvoudig het eigenlijk is om bevrijd te tekenen. En het maakt ook zichtbaar dat regels er zijn om te overtreden. Pas dan ontstaan nieuwe betekenissen. De beeldtaalmethode helpt je om een ingesleten proces te deconstrueren van begin tot eind en om alternatieven te zien. Bij de toepassing op onze case kwamen interne tegenstrijdigheden aan het licht. De inconsequenties waren verborgen gebleven in de talige versie en we zijn teruggegaan naar de tekentafel.”

IIII Actie met beeldtaal

Uit recent onderzoek blijkt dat gebarentaal, fysieke beweging, en beelden zeer effectief zijn bij het aanzetten tot actie. Een talige benadering lijkt wel bij te dragen aan de diepere verwerking van informatie, maar minder tot daadwerkelijk gedrag.

De beeldtaalaanpak is een uitzonderlijke aanpak die is gericht op zelf doen en internaliseren in het eigen systeem. Dit is inherent aan de methode dat voortdurend wordt gewerkt met methodes om de beelden actief te communiceren.

Gedachten overbrengen via hulpmiddelen als taal of beeld op bijvoorbeeld papier heeft vele voordelen: het is permanent en kan worden nabewerkt en herhaald. Maar het nadeel is dat er een hulpmiddel vereist is. Uit onderzoek blijkt dat gebaren zeer effectief zijn in het overbrengen van actie.

Daarnaast is presenteren (met flipover en samartbaord) met beeldtaal nog steeds een manier om resultaaten uit de voorgaande processen over te brengen. We bedoelen in beide processen het overbrengen naar een groep, zonder directe interactie.

processen: Zenden, ontvangen en daarin waarnemen (niet in slaap vallen) en internaliseren, overdragen gevonden rules, routines, procedures, bevindingen,

Vaardigheden: flipover beamer, animatie, en al het voorafgaande om tot beeldtaal te komen.

Ook: Gebarentaal, tekenles, velddiensttekens, mime.