betere interne communicatie

Academy TI helpt om je slagkracht in een complexe en continue veranderende omgeving te vergroten. Door de samenwerking met veel verschillende partijen te ondersteunen …

meer actie

Academy TI versterkt Doe-activiteiten en een op actie gerichte bedrijfscultuur. Door beeldtaal onderdeel te maken van het werkproces worden medewerkers op een intuïtieve manier gestimuleerd om meer …

meer innovatie

Academy TI helpt teams om innovatiever te werken. Door de teamleden te laten doen waar ze goed in zijn en hun kennis optimaal …

betere informatieuitwisseling

Academy TI helpt om adequate informatie uitwisseling onderdeel te maken van de manier van werken. Door teams te coachen op het ontwikkelen en …

effectievere teams

Academy TI  helpt om teams hot te maken. Door nadrukkelijk het resultaat als uitgangspunt te nemen en daaromheen een adequate gedeelde beeldtaal …

naar de kern

Academy TI helpt je om de kern van het vraagstuk te ontdekken. Heb jij soms het gevoel dat er in jouw organisatie om de …